Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Mới nhất

Thủ Thuật về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 2022


Bạn đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 được Update vào lúc : 2022-07-06 11:00:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.Nguyên tố X có ba đồng vị X1 chiếm 92,3%, X2 chiếm 4,7% và X3 chiếm 3%. Tổng số khối của ba đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn nữa trong nguyên tử X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 lần lượt là:


A. 27, 28, 32.


B. 26, 27, 34.


C. 28, 29, 30.Đáp án đúng chuẩn


D. 29, 30, 28.


Xem lời giải


Trong hạt nhân nguyên tử có chứa (Hóa học – Lớp 8)4 vấn đáp


Tính m (Hóa học – Lớp 9)


1 vấn đáp


Phân tử một hợp chất gồm: (Hóa học – Lớp 8)


2 vấn đáp


Viết phương trình phản ứng: NaNO2 + HCl (Hóa học – Lớp 9)


5 vấn đáp


Trong hạt nhân nguyên tử có chứa (Hóa học – Lớp 8)


4 vấn đáp


Tính m (Hóa học – Lớp 9)


1 vấn đáp


Phân tử một hợp chất gồm: (Hóa học – Lớp 8)


2 vấn đáp


Viết phương trình phản ứng: NaNO2 + HCl (Hóa học – Lớp 9)


5 vấn đápA = 92,23%X1 + 4,67%X2 + 3,1%X3 = 28,0855


Tổng số khối = X1 + X2 + X3 = 87


X1 + 1 = X2


—> X1 = 28; X2 = 29; X3 = 30


Gọi số khối của X1 là a, X2 là a+1, X3 là b.


Ta có: a+a+1+b=87


⇒ 2a+b= 87 (1)


Nguyên tử khối trung bình của X:


⌈92,23a + 4,67(a+1) + 3,1b⌉ / 100 = 28,0855


⇒ 96,9a + 3,1b = 2803,88 (2)


Từ (1) và (2) suy ra


a= 28, b= 30.(giá trị gần đúng)


Vậy: X1, X2, X3 lần lượt là những đồng vị của Si, rõ ràng:


28Si, 29Si, 30SiNguyên tố X có ba đồng vị X1 chiếm 92,3%, X2 chiếm 4,7% và X3 chiếm 3%. Tổng số khối của ba đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn nữa trong nguyên tử X1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Số khối của ba đồng vị X1, X2, X3 lần lượt là:


A. 27, 28, 32.


B. 26, 27, 34.


C. 28, 29, 30.


D. 29, 30, 28.Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng:Phát biểu nào dưới đây không đúng?Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)


Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?Một cty khối lượng nguyên tử (u) được định nghĩa là?Khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:Nguyên tử cacbon 12 gồm cóHãy cho biết thêm thêm điều xác lập nào sau này không đúng ?Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M làNguyên tử X không còn nơtron trong hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử X làPhát biểu nào sau này là không đúng?Số electron và số nơtron của nguyên tử (_15^31P) lần lượt làNguyên tử nào sau này là đồng vị của (_17^35X)Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùngNhận định nào sau này không đúng?Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùngCác đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi:Kí hiệu (_Z^AX) cho ta biết những thông tin gì về nguyên tố hóa học X?Đồng vị nào của X có tỉ lệ giữa số hạt proton và số hạt nơtron là 7/8:


Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23Reply
Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 237
Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 230
Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Chia sẻ


Chia Sẻ Link Download Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 miễn phí


Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 tiên tiến và phát triển nhất Share Link Cập nhật Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 Free.Giải đáp vướng mắc về Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23


Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tố x có 3 đồng vị là x1 chiếm 92 23 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Nguyên #tố #có #đồng #vị #là #chiếm

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close