Cách xem đáp án Microsoft form

Cách xem đáp án Microsoft form

Mẹo: Tìm hiểu thêmvề Microsoft Forms hoặc bắt đầungay lập tức và tạo khảo sát, bài kiểm tra hoặc cuộc thăm dò ý kiến.Muốn xây dựng thương hiệu, loại câu hỏi và phân tích dữ liệu nâng cao hơn? Dùng thử Giọng nói khách hàng Dynamics 365.

Microsoft Forms cung cấp một dòng công việc chấm điểm phong phú cho phép bạn, với tư cách là tác giả, trao điểm hiệu quả cho mỗi câu hỏi cho học viên và cung cấp phản hồi theo một số cách. Bạn có thể xuất kết quả bài kiểm tra Microsoft Excel để phân tích sâu hơn và lập biểu đồ, cũng như xóa hoặc in tóm tắt tất cả phản hồi.

Xem thông tin tóm tắt phản hồi cho bài kiểm tra của bạn

Trong Microsoft Forms, mở bài kiểm tra mà bạn muốn xem lại kết quả, rồi chọn tab Phản hồi.

Xem phản hồi cho bài kiểm tra.

Ở phía trên cùng, bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt theo thời gian thực về bài kiểm tra của mình, chẳng hạn như số phản hồi và điểm trung bình.Bên cạnh mỗi câu hỏi, bạn sẽ thấy số lượng phản hồi và một biểu đồ hiển thị sự phân phối phản hồi cho tất cả các câu trả lời khả thi.

Lưu ý:Nếu có thông tin chuyên sâu về dữ liệu dựa trên trí thông minh được xác định cho một câu hỏi, bạn sẽ nhìn thấy biểu Insights bên cạnh nó.Tìm hiểu thêm.

Bạn có thể chọn Thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác xóa tất cả phản hồi, in tóm tắt hoặc nhận liên kết tóm tắt để chia sẻ với người khác.

Tùy chọn Thêm tùy chọn trong Microsoft Forms

Xem lại câu trả lời cho từng câu hỏi

Chọn Xem lại Câu trả lời để cung cấp điểm và phản hồi.

Mỗi ngườiMỗi câu hỏi

Trên tab Mọi người, bạn có thể xem chi tiết cá nhân cho từng học viên, chẳng hạn như thời gian cần để hoàn thành bài kiểm tra của bạn, số điểm đã kiếm được và (các) tùy chọn học viên đã chọn.

Xem lại câu trả lời của bài kiểm tra.

Trong dạng xem này, bạn có thể chấm tất cả các câu hỏi cho một học viên, sau đó làm như vậy cho các học sinh sau đó. Chọn mũi tên bên cạnh tên học sinh để nhảy đến kết quả của một học sinh khác. Bạn cũng có thể chọn mũi tên trái và phải để chuyển qua chi tiết kết quả của các học sinh khác.

Để cung cấp phản hồi chung cho học sinh, chọn biểu tượng Biểu tượng Phản hồi phản hồi và nhập vào hộp văn bản.

Nhận xét về câu trả lời của bài kiểm tra

Để cung cấp phản hồi cho một câu hỏi cụ thể, hãy chọn biểu tượng phản Biểu tượng Phản hồi ở bên phải điểm, rồi nhập vào hộp văn bản.

Câu trả lời cho bài kiểm tra.

Bạn cũng có thể chọn Thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác chọn xóa câu trả lời , In phản hồi hoặc Đăng điểm số cho một cá nhân cụ thể.

Xóa, in và đăng các tùy chọn điểm số trong Microsoft Forms

Lưu ý:Không thể hoàn tác việc xóa câu trả lời.

Mẹo:Tìm hiểu thêm về việc in biểu mẫu.

Trên tab Câu hỏi, bạn có thể thấy từng câu hỏi và số lượng phản hồi cho mỗi câu trả lời.

Xem lại các câu hỏi bài kiểm tra

Trong dạng xem này, bạn có thể chấm một câu hỏi cho tất cả sinh viên bằng cách gán điểm cho mỗi câu trả lời. Chọn trên liên kết cho mỗi câu trả lời để xem hình chụp nhanh về học sinh đã chọn câu trả lời cụ thể đó. Chọn biểu tượng phản hồi Biểu tượng Phản hồi ở bên phải mỗi điểm của câu trả lời để cung cấp phản hồi hàng loạt cho tất cả học viên đã chọn câu trả lời đó.

Chọn các mũi tên trái và phải để chuyển qua chi tiết của các câu hỏi khác.

Đăng điểm số

Khi bạn sẵn sàng chia sẻ phản hồi và điểm tới học sinh, hãy chọn Đăng điểm số trong tab Phản hồi.

Đối với mỗi học viên, bạn có thể nhìn thấy trạng thái của bài kiểm tra của họ và số điểm đã kiếm được. Nếu bạn muốn đăng điểm số của tất cả các học sinh, đánh dấu vào hộp kiểm ở bên trái tên trong cột Tên. Để đăng điểm riêng lẻ, đánh dấu vào hộp kiểm ở bên trái tên mỗi học sinh.

Chấm điểm bài kiểm tra.

Chọn Đăng điểm số.

Sau khi đăng điểm số, bạn có thể quay lại bài kiểm tra của mình để xem lại kết quả và phản hồi của mình. Học sinh có thể xem điểm số và phản hồi của mình bằng cách mở bài kiểm tra.

Mẹo:Nếu một học sinh quay lại bài kiểm tra sau khi gửi, học sinh sẽ có thể thấy các phản hồi trước đó của mình. Nếu bạn muốn họ tham gia lại bài kiểm tra mà không nhìn thấy phản hồi của họ, bạn có thể tạo một bản sao của bài kiểm tra gốc.

Phân tích kết quả bài kiểm tra trong Excel

Bạn có thể dễ dàng xem tất cả dữ liệu phản hồi cho bài kiểm tra của mình Microsoft Excel. Chọn Mở bằng Excel trên tab Phản hồi.

Trong sổ làm Excel của bạn, chi tiết của mỗi câu hỏi trong bài kiểm tra của bạn được thể hiện trong các cột và mỗi phản hồi được hiển thị trong một hàng. Năm cột đầu tiên hiển thị ID người phản hồi, thời gian bắt đầu và hoàn thành cho mỗi phản hồi cũng như tên và địa chỉ email của mỗi học viên. Các cột tiếp theo hiển thị tổng điểm, phản hồi bài kiểm tra, thời gian đã đăng bài kiểm tra, câu hỏi bài kiểm tra, điểm cho câu hỏi riêng lẻ và phản hồi cho câu hỏi riêng.

Sổ làm việc Excel hiển thị các kết quả bài kiểm tra

Lưu ý:

 • ID người phản hồi dành riêng cho mỗi học viên.

 • Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với dữ liệu bài kiểm tra Excel sẽ không sửa đổi nội dung bài kiểm tra của bạn.

 • Tên và địa chỉ email sẽ không được hiển thị nếu bạn cho phép bài kiểm tra của mình chấp nhận phản hồi ẩn danh.

Chia sẻ kết quả với người khác

Tùy chọn Lấy nối kết tóm tắt trong Microsoft Forms

 1. Chọn tab Phản hồi.

 2. Chọn Xem thêm tùy Nút tùy chọn khác > Nhận liên kết tóm tắt.

 3. Chọn Sao chép.

Khi bạn dán liên kết này, bất kỳ ai có liên kết đều sẽ có thể xem tóm tắt phản hồi cho bài kiểm tra của bạn.

Lưu ý:

 • Nếu bạn đang cộng tác trên một bài kiểm tra với một giáo viên cụ thể trong trường học của mình, thì chỉ có bạn, với tư cách là chủ sở hữu bài kiểm tra, mới có thể tạo liên kết tóm tắt cho bài kiểm tra của bạn nếu bài kiểm tra chưa tồn tại. Những người đồng tác giả vẫn có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt của bạn nhưng không thể tự tạo một liên kết. Trong các chế độ cộng tác khác không được thiết lập cho những người cụ thể trong tổ chức của bạn, các đồng tác giả có thể tạo các liên kết tóm tắt mới.

 • Cũng lưu ý rằng nếu bạn chia sẻ phản hồi bài kiểm tra của mình với bất kỳ ai trong trường học, rồi quyết định chia sẻ với chỉ những người cụ thể trong trường học của mình, bất kỳ liên kết chia sẻ tóm tắt nào đã tồn tại vẫn có thể được truy nhập bởi bất kỳ ai bên trong hoặc bên ngoài trường học của bạn. Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt nó, việc này sẽ làm giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đi tới tab Phản hồi > Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác > Nhận liên kết tóm tắt > loại bỏ liên kết (biểu tượng thùng rác). Tùy chọn: Sau đó bạn có thể tạo nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ nối kết này với người xem mới, nhưng bất kỳ ai giữ lại nối kết tóm tắt mới này vẫn có thể truy nhập được nối kết tóm tắt này.

Phản hồi cho Microsoft Forms

Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Để gửi phản hồi về Microsoft Forms, chuyển đến góc trên bên phải của biểu mẫu của bạn và chọnCài đặt biểu mẫu khác Nút Xem thêm tùy chọn > Phản hồi.

Xem thêm

Cách đảm bảo biểu mẫu và sổ làm việc của bạn luôn đồng bộ hóa

Khắc phục sự cố xuất dữ liệu biểu mẫu Excel

Video liên quan

Related posts:

1 Comments

 1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdapWvS2LjEo-4QCEgvdhwOgZ6JnJzw6rDuQzb8eB4VXFjwgQ/formResponse

  ReplyDelete
Previous Post Next Post

Discuss

×Close