Kết Quả Là Gì ?
Nghĩa là gì

Patterns nghĩa là gì

Đóng tất cả Kết quả từ 4 từ điển Từ điển Anh - Việt pattern ['pæt(ə)n] | danh từ | ngoại động từ | Tất cả danh từ gương…

420 nghĩa là gì trong tiếng Trung

Dạo gần đây trên các ứng dụng nổi tiếng như: Facebook, Zalo, Tinder chúng ta thường thấy xuất hiện từ 420. Nếu bạn đang thắc…

Từ phu thê có nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ phu thê là gì: phu thê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phu thê. Bạn cũng có thể thêm một đị…

Load More
That is All

Discuss

×Close