Kết Quả Là Gì ?
Film

Máy ảnh film full cơ là gì

Hồi mà mới bắt đầu chụp film, thật ra mình chả biết gì cả dù trước đó đã có kinh nghiệm 2 năm chinh chiến khắp nơi với bộ má…

Film Assistant là gì

Tư vấn ngay Thuật ngữ về chuyên ngành điện ảnh bao gồm các ký hiệu tiếng Anh được viết tắt. Nhưng để hiểu rõ…

Load More
That is All

Discuss

×Close