Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tây Ninh

Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tây Ninh

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Tây Ninh, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Huỳnh Thị Phương Loan, sinh ngày 05/9/1982, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 06/3/1962, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ông Phạm Hùng Thái, sinh ngày 14/10/1970, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

4. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/9/1984, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

5. Bà Lê Thụy Phương Vy, sinh ngày 08/8/1980, Phó Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Trần Hữu Hậu, sinh ngày 09/10/1960, Hưu trí; Luật sư, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.

2. Ông Lê Phương Hồng (Phối sư Ngọc Hồng Thanh), sinh ngày 09/9/1947, Tu sĩ; Tổng quản Văn phòng Ngọc chánh Phối sư kiêm Thượng Thống Lại Viện, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh.

3. Ông Huỳnh Thanh Phương, sinh ngày 04/5/1978, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến,sinh ngày 21/5/1966, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

5. Bà Phan Thị Thùy Vân, sinh ngày 11/01/1980, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.

Trọng Sang

Video liên quan

Related posts:

Post a Comment

Previous Post Next Post

Discuss

×Close